Jump to content

Vietnamese language pack for EScribe software - Gói ngôn ngữ tiếng Việt cho phần mềm EScribe


Exp.E-cig
 Share

Recommended Posts

English

Vietnamese language pack for EScribe software

Release version : 1.0
Release type: official version

.
Author:
Name: Duong Duc Anh.

Instructions to install Vietnamese language pack for EScribe

This guide does not mention EScribe installation, the default is on your computer that has the latest EScribe

Method 1:

Step 1: Download the language pack and extract the screen to get File Vi.po
Step 2: Start EScribe software
Step 3: On the menu bar on the same side, select "Option" -> "Language" -> "Install ..." -> display a dialog box
Step 4: in the dialog box, find the place where the Vi.po file is located -> press select file -> click open -> select OK -> select save
Step 5: turn off EScribe software and turn it back on -> done

Method 2:

Step 1: Download the language pack and extract the screen to get File Vi.po
Step 2: Copy the Vi.po file to the following folder: C:\Users\Dev\AppData\Roaming\Evolv\EScribe Suite\Translations
Step 3: Start EScribe software
Step 4: On the menu bar on the same side, select "Options" -> "Language" -> "Vietnamese"
Done

.............................................................................................................................................................................................


Tiếng việt :

Hướng dẫn cài gói ngôn ngữ tiếng Việt cho EScribe

Hướng dẫn này không đề cập đến việc cài đặt EScribe, mặc định là trên máy bạn đã có EScribe bản mới nhất

Cách 1:

Bước 1: Tải gói ngôn ngữ về và giải nén ra màn hình được File Vi.po
Bước 2: Khởi động phần mềm EScribe
Bước 3: Trên thanh menu phía trên cùng, chọn " Option" -> "Language" -> "Install..." -> hiển thị 1 hộp thoại
Bước 4: trong hộp thoại tìm đến nơi đặt file Vi.po -> bấm chọn file -> bấm Open -> chọn đồng ý -> chon lưu
Bước 5: tắt phần mềm EScribe và bật lại -> hoàn thành

Cách 2: 

Bước 1: Tải gói ngôn ngữ về và giải nén ra màn hình được File Vi.po
Bước 2: copy file Vi.po vào thư mục sau: C:\Users\Dev\AppData\Roaming\Evolv\EScribe Suite\Translations
Bước 3: Khởi động phần mềm EScribe
Bước 4: Trên thanh menu phía trên cùng, chọn " Option" -> "Language" -> "Tiếng Việt" 
Hoàn thành

 

VietnameseEScribe.zip

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...